Općina Gundinci u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopila je ugovor za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.

Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, po Javnom pozivu na kojeg se Općina Gundinci prijavila i u cijelosti ispunila sve uvjete donio je Odluku o odabiru korisnika i dodjeli sredstva Fonda za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme. Fond je odobrio sredstva pomoći u iznosu 184.500,00 kuna s PDV-om, što čini 80% procijenjenih i za Fond opravdanih troškova.

Plave i žute kante su već stigle kod nas i uskoro krećemo za podjelom po kućanstvima!

Odluku o odabiru korisnika sredstava fonda za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme