Temeljem članka 46. Statuta Općine Gundinci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 14/21), a sukladno Odluci o uvjetima i kriterijima dodjele jednokratne kapitalne financijske pomoći za korištenje demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima na području Općine Gundinci u 2022. godini, a sukladno Proračunu Općine Gundinci za 2022,.godinu, Općinski načelnik Općine Gundinci, donosi

ODLUKU

o objavi Javnog poziva za dodjelu jednokratnih kapitalnih financijskih pomoći za korištenje demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima na području Općine Gundinci u 2022. godini

I.

Ovom Odlukom raspisuje se Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih pomoći i utvrđuje način raspodjele sredstva , a sve u cilju korištenja demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima na području Općine Gundinci.

II.

Javni poziv raspisuje se za:

Mjera 1. JEDNOKRATNA KAPITALNA FINANCIJSKA POMOĆ MLADIM OBITELJIMA U IZGRADNJI NOVIH STAMBENIH OBJEKTA-

Mjera 2. JEDNOKRATNA KAPITALNA FINANCIJSKA POMOĆ MLADIM OBITELJIMA ZA KUPOVINU NOVIH ILI STARIH STAMBENIH OBJEKATA

III.

Sredstva za jednokratne financijske pomoći , sukladno ovoj Odluci, planirana su u Proračunu Općine Gundinci za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 250.000,00 kn.

IV.

Sredstva navedena u točki III. raspodjelit će se na temelju Javnog poziva za dodjelu jednokratne kapitalne financijske pomoći iz Proračuna općine Gundinci za 2022. godinu.

Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih pomoći otvoren je do 30. studenog 2022. godine odnosno do iskorištenja sredstava osiguranih u proračunu Općine Gundinci za 2022. godinu.

V.

Dokumentacija za provedbu Javnog poziva čija objava je utvrđena ovom Odlukom, objavit će se na službenim web stranicama Općine Gundinci www.gundinci.hr

Rokovi za prijavu utvrđeni su dokumentacijom Javnog poziva za pojedinu Mjeru.

VI.

Na temelju provedenog postupka dodjele, općinski načelnik Općine Gundinci donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava. Odluka će biti objavljena na mrežnim stranicama općine Gundinci (www.gundinci.hr).

VII.

Na temelju odluke iz točke VI. ove Odluke, Općina Gundinci će s korisnicima kojima su odobrena financijska sredstva sklopiti Ugovor o dodjeli financijskih sredstava.

VIII.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel općine Gundinci.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na službenoj web stranici Općine Gundinci, www.gundinci.hr

OPĆINA GUNDINCI

OPĆINSKI NAČELNIK

Ilija Markotić

DOKUMENTI:

JAVNI POZIV

Mjera-1.-zahtjev-prijava

Mjera-2.-zahtjev-prijava

Izjava o promjeni prebivališta Mjera 1

Izjava-podnositelja-o-prvoj-nekretnini

Izjava o prvoj nekretnini-bračni partner

Mjera-2.-izjava-podnositelja-o-srodstvu

Izjava o promjeni prebivališta Mjera 2

Izjava o zadržavanju prebivališta

Izjava-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja_2022

ODLUKA O OBJAVI JAVNOG POZIVA

ODLUKA O UVJETIMA I KRITERIJIMA DODJELE JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POMOĆI ZA POBOLJŠANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE NA PODRUČJU OPĆINE GUNDINCI U 2022.G_