Dokumentacija za nadmetanje

Prijedlog Ugovora o davanju koncesije

Cjenik javne usluge

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA