Koncesija za obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Gundinci

Dokumentacija za nadmetanje Prijedlog Ugovora o davanju koncesije Cjenik javne usluge ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA