FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI PRORAČUNA OPĆINE GUNDINCI ZA RAZDOBLJE OD 01.01.DO 30.09.2019.

POTVRDA O PREUZETOM FINANCIJSKOM IZVJEŠTAJU PRORAČUNA ZA RAZDOB