4-IZVOD IZ PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJ

3-ODLUKA O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTE

2-ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTEN

1-JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA U JEDINSTVENI UPRAVNI O