01- JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA U KULTURI ZA 2020.

02- UPUTA ZA PRIJAVITELJE NATJEČAJ KULTURA 2020.

03- PRIJAVNICA – KULTURA 2020.

04- OBRZAC PRORAČUN – KULTURA 2020.

05- OBRAZAC NEZAŽNJAVANJE – KULTURA 2020.

06- IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA – KULTURA 2020.ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA – KULTURA 2020.

07- OBRAZAC PARTNER – KULTURA 2020.

08- OGLEDNI PRIMJER UGOVORA O FINANCIRANJU PROGRAMA – KULTURA 2020.

09- OBRAZAC ZA PROCJENU KVALITETE PRIJAVE – KULTURA 2020.

ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA – KULTURA 2020.

ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA UDRUGAMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE GUNDINCI ZA 2020.GODINU