ODLUKA O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE GUNDINCI

JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU O NACRTU OPĆEG AKTA