Javno savjetovanje – Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Gundinci

ODLUKA O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE GUNDINCI JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU O NACRTU OPĆEG AKTA