1 – NATJEČAJ PROČELNIK

2- ODLUKA O VISINI OSNOVICE

3- ODLUKA O KOEFICIJENTIMA

4- IZVOD IZ PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU JUO OPĆINE GUNDINCI

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE I PROVJERU ZNANJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROČELNIKA JUO OPĆINE GUNDINCI

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA – OPĆINA GUNDINCI