Javni natječaj za imenovanje pročelnika JUO Općine Gundinci

1 - NATJEČAJ PROČELNIK 2- ODLUKA O VISINI OSNOVICE 3- ODLUKA O KOEFICIJENTIMA 4- IZVOD IZ PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU JUO OPĆINE GUNDINCI PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE I PROVJERU ZNANJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROČELNIKA JUO OPĆINE GUNDINCI ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA - OPĆINA GUNDINCI