Mještani od sada u poštanskom uredu plaćaju račune Općine bez naknade

ZAGREB, 3. rujna 2021. –  Hrvatska pošta i Općina Gundinci sklopile su novi ugovor o poslovnoj suradnji. Zahvaljujući novom ugovoru, mještani Gundinaca u poštanskom uredu će bez naknade moći plaćati račune Općine. Sklapanju ugovora su nazočili načelnik Općine Ilija Markotić i Tatjana Antić, izvršna direktorica Sektora upravljanja mrežom GP5.

Općina je pružila podršku i projektu ‘Banka u pošti’, zajedničkom projektu Hrvatske poštanske banke i Hrvatske pošte, a prvi korisnici su već otvorili nove račune. Uz privatne korisnike, od kraja prošle godine i poslovnim korisnicima omogućeno je u poštanskim uredima Hrvatske pošte posredovanje u otvaranju poslovnog računa HPB-a, obavljanje nacionalnog platnog prometa u kunama, ugovaranje internetskog i mobilnog bankarstva, depozita, kartica i ostalih bankarskih proizvoda i usluga. Time je osigurana financijska potpora poduzetnicima i lokalnoj upravi kao pokretačima gospodarskog razvoja lokalne zajednice i rasta zapošljavanja.

Razvojna Strategija Pošta2022. pridaje veliku važnost razvoju temeljnog poslovanja i dostupnosti usluga u mreži od 1016 poštanskih ureda, koji se nalaze u više od 800 hrvatskih naselja. Poštanski uredi s raznovrsnom ponudom usluga pozicioniraju se na pristupačnim lokacijama kako bi korisnicima diljem Hrvatske omogućili da što više usluga obave u svojem susjedstvu.

link: https://www.posta.hr/opcina-gundinci-i-hrvatska-posta-sklopile-poslovnu-suradnju-9102/9102