OBAVIJEST O SAKUPLJANJU MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I RECIKLABILNOG OTPADA SA PODRUČJA OPĆINE GUNDINCI