NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

OBRAZAC O SAVJETOVANJU ZAINTERESIRANE JAVNOSTI O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA