Poštovani,
pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

 Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gundinci za razdoblje

od 2019. do 2025. godine

 

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima
zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih
dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima
zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama,
savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi
akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.
Savjetovanje za prijedlog Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gundinci za
razdoblje od 2019. do 2025. godine moguće je pronaći OVDJE.

Savjetovanje je otvoreno do: 12.12.2019.