Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga odluka o komunalnim djelatnostima

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA OBRAZAC O SAVJETOVANJU ZAINTERESIRANE JAVNOSTI O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA