01- JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBR KOJE PROVODE UDRUGE U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE GUNDINCI ZA 2021. GODINU

02- UPUTA ZA PRIJAVITELJE JAVNI NATJEČAJ KULTURA 2021.

03- PRIJAVNICA NATJEČAJ KULTURA 2021.

04- OBRZAC PRORAČUN PROJEKTA – KULTURA 2021.

05- OBRAZAC NEZAŽNJAVANJE – KULTURA 2021.

06- IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA – KULTURA 2021.

07- OBRAZAC PARTNER – NATJEČAJ KULTURA 2021.

08- OGLEDNI PRIMJER UGOVORA O FINANCIRANJU PROGRAMA – KULTURA 2021.

09- OBRAZAC ZA PROCJENU KVALITETE PRIJAVE – KULTURA 2021.

ODLUKA O NAČINU RASPODJELE RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA OPĆINE GUNDINCI ZA 2021. GODINU NAMIJENJENIH FINANCIRANJU PROJEKATA UDRUGA U PODRUČJU KULTURE