Bez naplate poštarine za komunalnu i grobnu naknadu za mještane Općine Gundinci