Javni poziv za dostavu prijedloga za izradu proračuna Općine Gundinci za 2023. godinu

 

Uključi se u savjetovanje i sudjeluj u kreiranju proračuna Općine Gundinci  za 2023. godinu

 

Općina Gundinci želi u proces stvaranja Proračuna uključiti što veći broj zainteresiranih kako bismo zajedno izradili što kvalitetniji

prijedlog proračuna.

U cilju povećanja transparentnosti procesa izrade prijedloga proračuna za 2023. godinu i uključivanja šire javnosti da svojim prijedlozima, mišljenjima i preporukama sudjeluju u kreiranju jednog od najvažnijih dokumenata Općine Gundinci, pozivamo građane i ostalu zainteresiranu javnost da dostave svoje prijedloge projekata i programa za koje smatraju da ih je potrebno provesti na

Području Općine Gundinci.

Prijave se mogu predati putem obrasca datog u nastavku, poštom na adresu Općine Gundinci, Stjepana Radića 4 ili na e-mail: opcina-gundinci@sb.t-com.hr, a zaključno do datuma 31.10.2022.g.

Nakon isteka roka za dostavu prijedloga općinske službe će analizirati pristigle prijedloge,  te će se u skladu s financijskim i zakonskim mogućnostima provedbe isti uvrstiti u konačan prijedlog Proračuna Općine Gundinci za 2023. godinu koji će se uputiti Općinskom vijeću Općine Gundinci na usvajanje.

Obrazac za sudjelovanje u planiranju i donošenju proračuna Općine Gundinci