DVD Gundinci – zamolba za donaciju novčanih sredstava

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO GUNDINCI Z A M O L B A  ZA  D O N A C I J U N O V Č A N I H  S R E D S T A V A Ovim putem obraćamo se svim pravnim i fizičkim osobama i vlasnicima OPG-a sa područja Općine Gundinci sa zamolbom