Zaključak stožera CZ HR

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA STRUČNA SLUŽBA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I ŽUPANA URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU U Slavonskom Brodu, 10. ožujka  2020.