Privremeno se ograničava rad sa strankama u Općini Gundinci