Odluka o poništenju javnog natječaja za pročelnika/pročelnicu

Klasa: 112-01/21-02/2 Urbroj: 2178/05/01/21-5 od 23. II. 2021. (1046) Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 04/18 i 112/19) i 44. Statuta Općine Gundinci (Službeni vjesnik Brod­sko-po­savske županije broj 01/18 i 6/20), načelnik Općine Gundinci donosi ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA