J A V N I P O Z I V za dodjelu jednokratnih kapitalnih financijskih pomoći za korištenje demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima, i poticanje razvoja gospodarstva i razvoja poduzetničke kulture na području općine Gundinci u 2023. godini.

ODLUKA O UVJETIMA I KRITERIJIMA DODJELE JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POMOCI ZA POBOLJSANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE NA PODRUCJU OPCINE GUNDINCI U 2023.G ODLUKA O OBJAVI JAVNOG POZIVA  JAVNI POZIV Izjava podnositelja o prvoj nekretnini Izjava o promjeni prebivalista Izjava o zadrzavanju prebivalista Izjava o prvoj nekretnini-bracni partner Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja Izjava podnositelja o srodstvu Mjera 1.