Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za imenovanje pročelnika

  OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA (Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se i na muške i na ženske osobe.)     RADNO MJESTO: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela OPĆINE GUNDINCI – 1 izvršitelj na puno radno vrijeme na